FIGHTERS + LOVERS

FIGHTERS + LOVERS: En sag om terrorstøtte

fighters_500px

En gruppe aktivister udfordrede terrorlovgivningen. Var det i orden at støtte humanitære formål hos organisationer, der var optaget på terrorlisterne? Retterne, inkl. Højesteret sagde nej, omend Højesteret gjorde dommen betinget henset til lovgivningens uklarhed. Har folketinget siden gjort loven mere klar? Nej.


Thorkild Høyer Forsvarsadvokater | Taarbæk Strandvej 36A | 2930 Klampenborg

Forsvarsadvokat.eu | København | Danmark

Kontakt | th@thorkildhoyer.dk | Tlf. (+45) 2143 4050

Vi svarer hurtigst muligt - og altid indenfor 24 timer.